Egységben a jövő!

 
 
Küldetésemnek tartom összefogni és összetartani a Szlovákiában élő magyarokat, függetlenül attól, hogy politikailag milyen nézeteket vallanak. 
 
Természetesen nem kell minden kérdésben egyetérteni, a politikai nézetek szerteágazása azonban korántsem jelent problémát, ha a közös érdekeinket együttesen képviseljük.
 
Hiszem azt, hogy akár egy kiélezett vita után is képesek vagyunk egy asztalhoz ülni, és baráti hangú beszélgetést folytatni. Közös sikerünk kulcsa az, hogy a bennünket megosztó tényezők helyett arra összpontosítunk, ami összeköt minket!
 
Hiszem, hogy a Szlovákiában élő magyarok érdekeit a Magyar Közösség Pártja kiemelten tudja képviselni. Küldetésem fontos részének tekintem, hogy a Magyar Közösség Pártja által képviselt értékeink megmaradjanak, programjának célkitűzései megvalósuljanak, mert e programnak olyan bástyái vannak, amelyek biztosítják az itt élő magyarok megmaradását és boldogulását.
 
Hiszem, hogy a Szlovákiában élő magyarok megmaradása, boldogulása és biztonsága mindannyiunk közös érdeke.
 
Küldetésemnek tekintem, hogy kultúránkat megtartsuk, megéljük és tovább adjuk gyermekeinknek, unokáinknak. Hiszem, hogy kulturális hagyatékunk Európai viszonylatban is komoly értéket képvisel, ezért fontos, hogy gyarapításán keményen dolgozzunk.
 
Életünk első szavait édesanyánktól hallhattuk: e nyelven álmodunk, vágyakozunk és szeretünk. Közös küldetésünk, hogy lélekszámban gyarapodjunk és gyermekeinknek átadjuk anyanyelvünk kincseit. Nemzetünk legerősebb bástyája a magyar nyelv: ha a nyelv elveszik, elveszik a nemzet is.
 
A történelem során igyekeztünk tiszteletben tartani más népek nyelvét és kultúráját. Éppen ezért jogos a kérés, hogy anyanyelvünket az élet minden területén korlátozások nélkül használhassuk! Küldetésemnek tekintem, hogy küzdjek a magyar iskolák megmaradásáért, nyelvünk szabad használatáért.  Legyen szó névhasználatról, közúti táblákról, vasútállomásaink megnevezéséről vagy akár a hivatalok nyelvhasználatáról. 
 
Ha a Szlovákiában élő magyar emberekre gondolok, akkor tudom, hogy közülük sokan magányosan, elhagyatottságban, betegen, anyagi és megélhetési gondokkal küszködve élik mindennapjaikat. Vannak, akik már reményüket veszítve, keserűséget és csalódottságot érezve szemlélik Európa és a világ sorsának alakulását. 
 
Küldetésem, hogy közösségünket összefogva, megerősítve segítséget nyújtsunk a jogosan rászorulóknak, mert az embereknek biztos megélhetésre, törődésre és biztonságra van szükségük.
 
Össze kell fognunk nekünk Szlovákiában élő magyaroknak, sőt az itt élő szlovákoknak, magyaroknak és minden etnikumnak egyaránt. Össze kell fognia Szlovákiának és Magyarországnak, továbbá Közép-Európa országainak is. Minden tekintetben összefogásra van szükség, mert egymásra vagyunk utalva, hogy megőrizzük a békét, országaink békés kapcsolatát és nemzeteink békés együttélését.
 

Összefogunk, mert békében és biztonságban akarunk élni!